Alytus

Alytaus apskrities komandinė matematikos olimpiada mokytojo Kazio Klimavičiaus taurei laimėti nuo 1995 metų kasmet vyksta įvairiose Alytaus miesto, Alytaus rajono, Druskininkų miesto, Lazdijų ir Varėnos rajonų mokyklose.  Olimpiados iniciatorė ir pirmųjų olimpiadų organizatorė buvo matematikos mokytoja ekspertė Marytė Zenkevičienė. Olimpiadoje dalyvauja Dzūkijos mokyklų ir gimnazijų komandos, jos metu vyksta mokinių kūrybinių darbų konkursas. Olimpiados organizatoriai bendradarbiauja su Vilniaus universiteto matematikais, kurie dalyvauja olimpiados metu vykstančiuose seminaruose mokytojams, rengia olimpiados uždavinius, vertina komandų sprendimus, pirmininkauja mokinių kūrybinių darbų konkurso vertinimo komisijai.

Olimpiada pagerbiamas žymus Dzūkijos krašto sūnus, matematikas, mokytojas, knygnešys, švietimo organizatorius, matematikos vadovėlių autorius Kazys Klimavičius (1886 – 1972). Savarankiškai pasiruošęs, jis išlaikė mokytojo egzaminus bei dirbo įvairiose Dzūkijos mokyklose, carinės okupacijos laikais dalyvavo lietuvių draugijų veikloje, platino lietuvišką spaudą. Buvo vienas Alytaus gimnazijos steigėjų, kurį laiką jai vadovavo, dirbo Alytaus švietimo skyriaus vedėju, Alytaus mokytojų seminarijos direktoriumi. Buvo  principingas, tiesus ir atviras, nemėgo melo ir neteisybės, karo metais gelbėjo žydus, pokario laikais padėjo valdžios persekiojamiems mokytojams ir mokiniams.  Parašė ir išleido trijų dalių matematikos vadovėlį (1933 – 1935), trijų dalių geometrijos vadovėlį (1938 – 1940), dar penkias matematikos knygeles, redagavo žurnalą „Mokykla ir visuomenė“.

Užduotys:

2023 m.     2022 m.     2017 m.     2016 m.     2015 m.     2014 m.     2013 m.     2012 m.     2011 m.     2009 m.     2008 m.     2007 m.     2006 m.

Sprendimai:

2023 m.     2022 m.     2017 m.     2016 m.     2015 m.     2014 m.     2013 m.     2012 m.     2011 m.     2009 m.     2008 m.     2007 m.     2006 m.

Rezultatai:

2023 m.     2022 m.     2017 m.     2016 m.     2015 m.     2014 m.     2013 m.     2012 m.     2011 m.     2009 m.     2008 m.     2007 m.     2006 m.