Rietavas

RIETAVO KOMANDINĖ MATEMATIKOS OLIMPIADA MOKYTOJO KAZIO ŠIKŠNIAUS TAUREI LAIMĖTI

Matematikos mokytoją Kazį Šikšnių (1927-2013) pagarbiai ir šiltai prisimena tiek buvę jo mokiniai, tiek Rietavo gyventojai. Jis, nuoširdus ir reiklus mokytojas, matematika sudomino daugelį, turėjusių laimę pas jį mokytis, tarp jų ir du VU Matematikos ir informatikos fakulteto dėstytojus prof. Eugenijų Stankų ir dr. Joną Šiurį. 2002 m. įsteigta Mokytojo Kazio Šikšniaus taurė pabudino matematikos olimpinį judėjimą Rietavo krašte. Ir dabar kiekvienų metų rudenį Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijoje renkasi regiono vidurinių mokyklų ir gimnazijų komandos spręsti matematikos uždavinių, kuriuos rengia Mokytojo mokiniai. Ši komandinė matematikos olimpiada neabejotinai prisideda prie mokinių matematikos žinių gilinimo, loginio mąstymo ugdymo ir apskritai prie matematikos populiarinimo.
Kazys Šikšnius gimė Kretingos rajono Padvarių kaime valstiečių šeimoje, mokėsi Kretingos gimnazijoje. 1949 m. įstojo į Klaipėdos mokytojų instituto fizikos-matematikos fakultetą, kurį 1951 m. baigė. Po to – iki 1997 metų matematikos mokytojo darbas Rietavo vidurinėje mokykloje (dabar Lauryno Ivinskio gimnazija). Jau dirbdamas Mokytojas 1977 m. baigė Vilniaus universitetą (tuomet Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas) įgydamas matematikos dėstytojo kvalifikaciją.

Pirmosios olimpiados 2002 m. organizatoriai su mokytoju Kaziu Šikšniumi (trečias iš dešinės)

DCF 1.0

Nuotraukoje taip pat (iš eilės) A. Aužbikavičius, R. Aužbikavičienė, E. Šikšnienė, E. Stankus, R. Litvinienė ir A. Apynis

2002-2010 metų olimpiadų uždavinius ir jų sprendimus parengė prof. E. Stankus.

Nuo 2011 metų olimpiadų uždavinius ir jų sprendimus rengia dr. J. Šiurys, U. Šiurienė ir prof. E. Stankus.

Rengėjai nuoširdžiai dėkoja kolegoms doc. J. Šinkūnui, doc. A. Apyniui, doc. R. Kašubai, doc. E. Mazėčiui, dr. A. Novikui už nuolatinę paramą ir naudingus patarimus rengiant užduotis bei organizuojant olimpiadas.

Užduotys:

2019 m.     2018 m.     2017 m.     2016 m.     2015 m.     2014 m.     2013 m.     2012 m.     2011 m.     2010 m.     2009 m.     2008 m.     2007 m.     2006 m.     2005 m.     2004 m.     2003 m.     2002 m.

Sprendimai:

2019 m.     2018 m.     2017 m.     2016 m.     2015 m.     2014 m.     2013 m.     2012 m.     2011 m.     2010 m.     2009 m.     2008 m.     2007 m.     2006 m.     2005 m.     2004 m.     2003 m.     2002 m.

Rezultatai:

2019 m.     2018 m.     2017 m.     2016 m.     2015 m.     2014 m.     2013 m.     2012 m.     2011 m.     2010 m.     2009 m.     2008 m.     2007 m.     2006 m.     2005 m.     2004 m.     2003 m.     2002 m.